รายละเอียดการชำระค่าสนับสนุนการศึกษาผ่าน 7-11

พิมพ์เอกสารชำระเงิน


นักเรียนทุกคนต้องใช้งานอีเมลครั้งแรกภายในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

คำแนะนำ TU-ID และบริการอีเมลโรงเรียน


หน้าแรก  ·  เว็บไซต์โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา