โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (PAE)
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00-16.15 น.

ตรวจสอบรหัสลงทะเบียน


สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจงการลงทะเบียนนักเรียน

กำหนดการที่ควรทราบ

กำหนดการโครงการ PAE

ใบมอบตัว


สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 และม.6 ปีการศึกษา 2560

พิมพ์เอกสารชำระเงิน

ยังไม่เปิดให้ใช้งาน


หน้าแรก  ·  เพจโรงเรียน  ·  เว็บไซต์โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา